Blog

Aşı olmak istemeyenler kimler? Eğitim, gelir ve kültür etkenleri neler?


Avrupa çapında aşılamaya karşı tutumu saptamak için sosyo-demografik faktörleri üzerine bir araştırma yapıldı. Şu sorunun cevabı arandı: Hangi yaşlı grubundan insnalar aşıya olumsuz yaklaşıyor?

Ekonomik güçlükleri olan ve eğitim düzeyi düşük olan yaşlıların, iyi gelirli ve yüksek eğitimli kişilere göre Kovid-19’a karşı aşılamayı reddetme olasılığının daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Münihli bir araştırma ekibi 50 yaş ve üstü kişilerle Avrupa çapında bir araştırma yaptı. Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinin çoğunda, aşıya karşı güvensizlik, Avrupa’nın batısı, güneyi ve kuzeyine göre daha fazla.

Covid-19 aşısı olmak istemeyen veya yaşa bağlı risk grubuna dahil olmasına rağmen kararsız olan kişiler kimlerdir? Demografik, sosyo-ekonomik ve sağlık özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, TUM Yaşlanma Ekonomisi Kürsüsü ve Max Planck Sosyal Hukuk ve Sosyal Politika Enstitüsü’nden bir araştırma ekibi Sağlık, Yaşlanma ve Sosyal Politikalar Araştırmasından elde edilen verileri değerlendirdi. Avrupa’daki en büyük sosyal bilimler paneli çalışması olarak kabul edilen Avrupa’da Emeklilik anketinde, 27 Avrupa ülkesinde ve İsrail’de 50 yaş ve üstü 47.000 kişi Haziran’dan Ağustos’un başına kadar ankete katıldı.

Ülkeler arasında büyük farklılıklar var

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 18’i aşılanmadıklarını söylediler. Bununla birlikte, ülkeler arasında büyük farklılıklar vardı: Malta, Danimarka ve İspanya, 50 yaşın üzerindeki aşılananların yüzde 95’inden fazlası ile ilk sıralarda yer alırken, Romanya ve Bulgaristan’da sırasıyla sadece yaklaşık yüzde 28 ve yüzde 21 aşı yapıldı. 50 yaş üstü yüzde 89 aşılama oranıyla Almanya da üst sıralarda yer aldı.

Tüm ülkelerden aşılanmamış katılımcıların yüzde 33’ü hala kararsız olduklarını söylediler. Aşısızların yüzde 45’i ise aşı olmak istemediğini söyledi. Bu oran Romanya’da yüzde 54, Bulgaristan’da yüzde 45 oldu. Benzer şekilde Letonya (yüzde 46) ve Litvanya’da (yüzde 43) hala aşısız insan aşı olmak istemediğini bildirdi. Almanya’da da aşı olmayanlar arasında aşı olmak istemeyenlerin oranı yüzde 50 oldu.

Erkekler kadınlara oranla daha istekli

Araştırma ekibi, halen kararsız olduklarını veya aşıyı reddedeceklerini belirten katılımcıların demografik, sosyo-ekonomik ve sağlık durumlarını da inceledi. Ekonomik durumun gözle görülür bir etkisi olduğunu görüldü. Gelir dağılımının alt çeyreğindeki insanlar, yüksek gelirli gruplara göre aşı olmak istemiyor. Bu sonuç, insanlara “geçinlerini bir araya getirmenin” kendileri için ne kadar zor olduğuna dair öznel değerlendirmeleri sorulduğunda desteklendi. Geçimlerini sağlamakta büyük zorluk yaşadıklarını söyleyenlerin yaklaşık yüzde 30’u kararsızdı ya da aşıyı reddetti, bununla karşılaştırıldığında, geçinebileceklerini söyleyenlerin ise sadece yüzde 7,8’i. Bu sonuç hemen hemen tüm ülkelerde benzer şekilde elde edildi.

Eğitim düzeyi de etkili

Eğitim düzeyi düşük olan grupta kararsız ve aşı reddetme oranı yüzde 14,7, orta eğitimlilerde yüzde 16,1 ve yüksek eğitimlilerde sadece yüzde 9,2 oldu. Mesleki statü ile aşı olma isteği arasında da bir bağlantı vardı. En büyük fark, yüzde 28,5’i aşı konusunda olumsuz veya kararsız olan işsizler ile yalnızca yüzde 11,5’i aşı konusunda olumsuz veya kararsız olan emekliler arasında ortaya çıktı. Bununla birlikte, bunun bir açıklaması, aynı zamanda bir rol oynayan yaş etkisi olabilir: 50 ila 65 yaş arasındaki kişilerin aşıyı reddetme olasılığı daha yaşlı katılımcılara göre daha yüksek oldu. Bu sonuç da neredeyse tüm ülkeler için geçerli.

Covid 19 hastalarını tanıyan / bilenler daha fazla aşıyı tercih ediyor

Sağlık konusunda ise, fiziksel bir hastalığı olmayanların kararsız olma veya aşı olmak istememe olasılığı, en az bir hastalığı olanlardan yüzde 16,9 daha yüksekti. En az bir hastalığı olanlarda bu oran yüzde 12,4 oldu. Bu fark en çok Macaristan, Litvanya, Lüksemburg ve İsviçre’de göze çarptı.

Araştırma ekibi ayrıca, Covid-19 olan birini tanımayan kişilerle, sahip olan birini tanıyanlar arasında bir fark buldu. İlk gruptan olanların yüzde 14,7’si kararsız olduklarını veya aşı olmak konusunda isteksiz olduklarını söyledi. Bu sayı hafif hasta olan birini tanıyanlar arasında yüzde 13,7, Covid-19 ile ağır hasta olan birini tanıyanlar arasında yüzde 10,3 oldu.

Kaynak:

SCHARE

Deutsche GesundheitsPortal