Blog

Korona Aşısının Yan Etkisinden Şüphe Edenler Bunu Bildirebilir


Bir yan etki (olumsuz ilaç reaksiyonu olarak da adlandırılır), aşı da dâhil olmak üzere bir ilaca karşı zararlı ve istenmeyen bir reaksiyondur. Şüpheli vakaları bildirerek, yetkililerin ilaçları/aşıları izlemesine yardımcı olabilirsiniz. Bu, ilaç ve aşıların daha güvenli kullanımına önemli bir katkıdır.

Mümkünse, bildirim aşağıdaki bilgileri içermelidir:

  • Yan etkiye maruz kalan kişiye ilişkin bilgiler: Örneğin, yaş, cinsiyet vb.
  • Ortaya çıkan yan etki hakkında bilgi. Yan etkinin özelliklerinin tarif edilmesi.
  • Kullanılan ve şüphelenilen aşı, ilaç ya da ilaçların adı ve dozu. (Ticari adı ve etkin madde adı).
  • Söz konusu aşı, ilaç ya da ilaçların ürün çıkış (Chargenbezeichnung) numarası. Bu ambalaj üzerinde belirtilmiştir.
  • Aynı zamanda alınan/enjekte edilen diğer ilaçlar/aşılar (reçetesiz ilaçlar, bitkisel ilaçlar ve doğum kontrol hapları dâhil)
  • Yan etkiyi maruz kalan kişinin diğer sağlık sorunları…

Şüpheli yan etki vakalarını şu web sitesi aracılığıyla bildirebilirsiniz: WEB SAYFASI Bu sayfadaki “”zum Meldeformular” yani kayıt formunu kullanarak çevrimiçi kayıt sayfasına ulaşırsınız. Kayıtlar doğrudan yüksek federal makamlara, Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsü’ne (BfArM) veya Paul Ehrlich Enstitüsü’ne (PEI) gider.

Basılabilir kağıt formlar, söz konusu resmi web sitelerinde mevcuttur (www.bfarm.de ve www.pei.de).

Ayrıca, şüpheli yan etki vakaları telefonla Paul Ehrlich Enstitüsü’ne (PEI) veya Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsü’ne (BfArM) bildirilebilir.

Başvurunuz tıbbi ürün/aşı ile ilgili tüm veri ve mevcut bilgilerle birlikte, yeni bir risk sinyali oluşturup oluşturmadığını belirlemek için yüksek federal makamların çalışanları tarafından incelenecektir. Bilimsel yayınlardan elde edilen veriler olası aşı / ilaç riskini en aza indirmeye yarayacaktı.