Aşı olmak istemeyenler kimler? Eğitim, gelir ve kültür etkenleri neler?


Avrupa çapında aşılamaya karşı tutumu saptamak için sosyo-demografik faktörleri üzerine bir araştırma yapıldı. Şu sorunun cevabı arandı: Hangi yaşlı grubundan insnalar aşıya olumsuz yaklaşıyor? Ekonomik güçlükleri olan ve eğitim düzeyi düşük olan yaşlıların, iyi gelirli ve yüksek eğitimli kişilere göre…

Covid-19 organları ve psikolojiyi olumsuz etkiliyor peki, ya zihinsel yetenekleri?


Birçok insan Covid-19 hastalığının olası uzun vadeli fiziksel ve psikolojik sonuçlarından korkuyor. Bazı hastalarda uzun süreli Covid-19 hastalarında organ hasarı meydana geldiğinin ortaya çıkmasından sonra yeni bir araştırma sonucu açıkladı. İngiltere’den yapılan bir araştırmaya göre korona insanda bilişsel (akli, zihinsel)…