Blog

İşyerlerinde 3G Kuralı Geçerli. İşte Önemli Noktalar!


Almanya’da iş yerlerinde artık 3G uygulamasına geçildi. Uygulama hakkında bilinmesi gereken önemli noktalar şunlar:

İşveren 3G begesi (Aşı, poiztif PCR, negatif test) isteyebilir mi?

Evet.

Neden?

Çünkü bu kural Almanya’da “Salgınla Mücadele Yasası’na” alındı. Böylece yasal bir zorunluluk haline geldi. Buna göre işveren çalışana, aşı durumunu, korna atlatıp atlatmadığını ya da korna test belgesi olup olmadığını sorabilir. Bu bilgi işveren tarafından kaydedilebilir. Ancak kayıt tutma süresi kısıtlı.

Test Belgesini bir test merkezinden mi almalıyım?

Evet. Çalışan işverene test merkezinden alınmış resmi test belgesini ibraz etmek zorunda. Bu haftada bir kez olan ücretsiz “Bürgertest” de olabilir.

İşveren test imkânı sunuyor mu?

Evet. Ancak işveren şu an sadece haftada iki kez kendi gözetimi altında hızlı test imkânı sunuyor.

Zamanında test yaptıramazsam işe gittiğimde neyle karşılaşırım?

Hızlı testler 24 saat için geçerli. PCR testi 48 saat. Dolayısıyla hızlı test bir gün öncesi akşamdan yaptırılabilir.

Ayrıca işveren de gözetim altında hızlı test imkânı verebilir.  Ancak işveren buna mecbur değil. Evde yapılan hızlı test geçersiz.

Bu kurala uyulmazsa cezası var mı?

İşyerine 3G’den birini (aşı, iyileşme, test belgesi) gösteremeyen ya da göstermek istemeyen birinin ücretinden kesinti yapılmasına göze almak zorunda kalabilir. Dahası işveren uyarı yapabilir ve sonuç itibariyle işten çıkarmaya kadar gidebilir.

 İşveren Açısından:

İşveren çalışanlarının 3G kuralına uyup uymadığını denetlemekle yükümlü. Bunu yapmayan işveren 25 bin Euro’ya kadar para cezası gelebilir.