Sözlük

Hotspot İngilizce ’den gelme bir sözcüktür. Türkçesi “Sıcak bölge / nokta / yer” anlamına gelir. Almanca ’ya “Heißer Punkt“ olarak çevrilmektedir. Hotspot, bugünlerde en fazla Covid-19 salgınıyla ilgili olarak gündemdedir. Anlamı; korona virüsün yüksek sayıda bulaşıya neden olduğu yer ya da bölge demektir.

Örneğin Hessen’de 100 bin kişiye haftada 350 yeni korona vakası olan yere hotspot deniyor. Bu değer (350) üst üste 3 gün devamlı oraya çıkarsa salgına karşı daha sıkı ek tedbirler alınıyor. Bu anlamda hotspot hem virüsün yayılma çokluğu hem de ona karşı alınacak tedbirler için bir ölçü olarak kabul edilebiliyor.

Endemi: Bir enfeksiyon etkeninin veya hastalığın belirli bir coğrafyada veya toplulukta sürekli görülmesi durumuna deniliyor. Özetle:

 • Küçük çaptaki salgınlar endemi,
 • Bir ülkeyi etkileyecek çapta salgınlara epidemi,
 • Dünyanın büyük bir kısmını etkileyen salgınlara ise pandemi deniyor.

Karantina ile izolasyon (tecrit) aynı şey değildir. Özünde, her ikisi de kendilerine hastalık bulaştırmamak için başka kişilerle temasta bulunmama anlamına geliyor. Ancak uygulamaları farklıdır.

Karantina, enfekte olmuş bir başka kişiyle temasta bulunmuş olan veya bir risk bölgesinden geri dönen bir kişiye hastalık bulaşıp bulaşmadığının kesinleşmemiş olduğu durumlarda gerekli hale gelir.

COVİD-19’un kuluçka süresi, yani enfekte (bulaşma) olma ile ilk pozitif test sonucunun veya hastalık belirtilerinin ortaya çıktığı zaman arasındaki süre yaklaşık on gün sürebilir. Bu nedenle yüksek enfeksiyon (bulaşı) riski taşıyan kişiler (1. dereceden temaslı kişi) için genellikle 14 günlük karantina kararı verilir. Temaslı kişiler için evde karantina süresi, 14 günden on güne düşürülebilir. Bunun koşulu, test sonucunun (antijen hızlı testi veya PCR testi) negatif çıkmasıdır.

 

İzolasyon ise, koronavirüsün varlığı tespit edildiyse, yani test sonucu pozitif ise söz konusudur. Eğer hastalık belirtileri ortaya çıkmamışsa veya hastalık hafif seyrediyorsa, hastaların evde izolasyona alınmaları mümkündür (ev izolasyonu). Hastalığın ağır seyretmesi durumunda izolasyon hastanede gerçekleşir.

Ancak hastanın başkalarına hastalık bulaştıramayacağının kesinleştiği durumlarda izolasyon bitirilebilir. Bu ise en erken onuncu günün sonunda ve iki gün peş peşe hastalık belirtisinin görülmemesi durumunda veya PCR testinin negatif sonucuyla mümkündür.

Kaynak: zusammengegencorona

 

Inkubationszeit = Kuluçka devri: Bir virüsün bedene girmesiyle (bulaşmasıyla) hastalık belirtisinin meydana çıkması arasındaki süre. Bu virüsün gelişimini tamamlama süresine kuluçka devri (Inkubationszeit) deniyor. Özellikle koronavirüsün yayılması sürecinde yaygınlaşan kavram, Omikron varyantının ortaya çıkması ve şu ana kadar en hızlı yayılan varyant olarak bilenen Delta’nın da yerini almaya başlamasıyla tekrar gündeme geldi. Bilim insanları Omikron’un yayılma hazının kuluçka süresinin kısalığıyla ilgisi olduğunu düşünüyor.

Omikron varyantı Afrika'dan geldiği bilinen mutasyona uğramış SARS COV-2 virüsüdür. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen beşinci korona varyantı olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ Omikron (B.1.1.529) varyantıyla ilgili olarak “Omikron'un küresel düzeyde daha fazla yayılma potansiyeli yüksektir” ifadesini kullandı. DSÖ ayrıca Omikron’un çok sayıda mutasyona sahip olan farklı bir varyant olduğunun altı çizdi ve uyardı: Bağışıklık sisteminden kaçma ve yüksek seviyede bulaşıcı olabilme potansiyelinin olması endişe vericidir.

Aynı anda iki virüs çeşidinin bir kişide ortaya çıkması, yani çift enfeksiyon (bulaşı) demek. Kavram, İngilizce grip anlamına gelen “flu” ile “corona” sözcüklerinin birleştirilmesiyle meydana geldi.

Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış oranı demektir. Hastanelerdeki yoğunluğun ölçülmesiyle tespit edilen değerdir.

Bu değer yedi gün içinde 100.000 kişi başına kaç Covid-19 hastasının yatarak tedavi edildiğini gösterir.

Örneğin bir haftada 100 bin nüfusa 3 yeni korona yataklı hastası olan yerde yataklı hasta insidansı (hospitalisierungsrate) 3 denektir. Bu değerin 3’ü geçtiği yerlerde çoğu etkinlik ve hizmet alımında 2G (tam aşılı, iyileşmiş) kuralı uygulanır.

Bu değer haftalık 6 ise 2G+ (Plus=Artı) kuralı geçerli. Yani 2G'ye ek olarak negatif test ibrazı gerekir. Değer 9 ve üstü ise sosyal temas sınırlamaları ve kısmı mahallî kapatma kararları alınabilir.

Bu kavramda yer alan iki "g" harfinden biri  "Geimpft" yani tam aşılı, diğeri "Genesen" yani korona atlatmış, iyileşmiş anlamına geliyor. Korona kısıtlamalarından muaf olmak için bazı eyaletlerde (Örneğin Hamburg) vatandaşa 2-G seçeneği de sunuluyor. Bu durumda iyileşmiş ya da tam aşılı olanların serbestliklerden tam olarak yararlanmasına imkan veriliyor. Bu uygulamayı seçen işletmeler negatif korona testi de olsa diğer vatanaşlara hizmet veremiyor. Bu durumun diğer alternatifi ise 3-G kuralı. İki g kuralına ek olarak bu durumda "Getettet" şartı da geliyor. Kural sayısı üçe çıkmış oluyor. Bu durumda ise maske ve mesafe kurallarına uyulması gibi ek korona şartları isteniyor.

3G-Regel:Geimpft, Genesen, Getestet:

Türkçe açılımı: Geimpft (Tam aşı olmuş) Genesen (Korona atlatmış, iyileşmiş)  ve Getestet (Negatif korona test sonucu olan). Bu 3 G tarifine uyanlar 23 Ağustostan bu yana kapalı alan ve etkinliklere serbestçe alınrken bu kuralı yerine getirmeyen diğer kişiler  negatif test sonucu ibraz etmek zorunda. Ayrıca söz konusu serbestliklerden yararlanmak için  korona testi yaptırmak isteyenler 11 Ekim'den sonra test ücretini kendileri karşılamak zorunda.

3G: Korona tedavisi görüp iyileşmiş, tam aşılanmış veya test edilmiş (Almancası Genesene, Geimpfte, getestete) kişiler girebilir
2G: Korona tedavisi görüp iyileşmiş veya tam aşılanmış (Almancası Genesene, Geimpfte) kişiler girebilir
2G plus: Korona tedavisi görmüş, iyileşmiş veya tam aşılanmış olan kişiler ayrıca test olmuşlarsa girebilir

3G kuralı tüm iş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında geçerlidir: Toplu taşıma araçlarında cerrahi veya FFP maskelerinin takılması zorunludur. Bu kurallar havayolları taşımacılığı için de geçerlidir.

2G kuralı mağazalarda, dükkanlarda, kültürel etkinliklerde ve eğlence mekanlarında (örneğin restoranlar, barlar, oteller, tiyatrolar) geçerlidir: Günlük ihtiyaçların karşılandığı iş yerleri (örneğin süpermarketler, eczaneler, kitapçılar) herkese açıktır. Bir bölgede enfeksiyon insidansı yüksekse, federal eyalet tarafından restoranlar kapatılabilir veya otel konaklamaları kısıtlanabilir.

Tıpta, takviye, güçlendirme ek doz anlamına gelir. Daha önceki bir dozdan sonra uygulanan, ek bir doz aşı demektir. Bağışıklık sistemini desteklemek amacıyla periyodik olarak uygulanan ek doz aşılara İngilizce’de "booster" deniyor. Bu aşıların yapılmasının sebebi, ilk aşılamadan sonra oluşan antikorların, virüsle karşılaşmadıkları takdirde zaman içinde etkisizleşmeleri ve savaşmayı unutmalarıdır. "Booster" aşılarının uygulama periyotları hastalık yapıcı mikro organizmaya göre değişiyor. Örneğin tetanoz ya da difteri gibi hastalıkların aşılarında "booster" süresi 10 yıl. Avrupa İlaç Ajansı, yeni tip korona virüslerde uygulanan aşıları inceleyerek normal kişilerde ek aşı süresini altı ay olarak tavsiye etti. Bağışıklığı düşük ya da kötü durumda olan hastalarda bu süre daha da kısalıyor ve ilk tam aşıdan en az 28 gün sonraya kadar inebiliyo

Aşı karnesi doğumla birlikte sağlık kurumlarınca düzenlenen bir çeşit aşı defteridir. Almanca “Impfausweis” ya da” Impfpass” da denilen “Aşı Karnesine” doğumdan itibaren uygulanan aşılar kaydedilir. Böylece uygulanan aşının zamanı ve çeşidi hatasız bir şekilde takip edilir.

Almanya’da sarı renkli olan bu aşı karnelerine koronavirüs aşıları da kaydedilir. Daha önce aşı karnesi olmayanlara korona aşısı nedeniyle yeninden bir aşı karnesi düzenlenir.

8 Kasım 2020 tarihinden bu yana Almanya’ya giriş yapacak tüm yolculardan istenen “ülkeye giriş kayıt formunun” adıdır. Olası değişiklikler için aşağıda yer alan mavi renkli internet bağlantısından son durumu teyid edebilirsiniz.

Yolcular bu formu www.einreiseanmeldung.de adlı internet sitesine girerek doldurabilirler. Ayrıca reşit olmayan yolucular da kayıt yapmak ya da kayda işlenmek zorundadır. Seyahatiniz süresince yanınızda kaydınızı tamamladığınıza dair belgeyi havayolu şirketi ya da havalimanında ilgili görevlilere ibraz etmeniz gerekiyor.

NOT: Yanınızda dijital giriş kaydı yapabilecek cihazınızın (mobil telefon, tablet, pc gibi) yoksa veya teknik bir sorun yaşarsanız, bu durumunda kayıt formunun bir çıktısını doldurmanız ve havayolu şirketi görevlisine veya bir yetkiliye vermeniz gerekiyor.

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu korona virüs salgınıyla birlikte uygulanan bir kayıt şeklidir. Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurum ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.

HES kodu uygulaması Türkiye’ye yapılan seyahatlerde de istenmektedir. Buna göre 15 Mart 2021 tarihinden itibaren, Türkiye’ye seyahat eden 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların, kalkıştan önceki son 72 saat içinde” register.health.gov.tr” internet sitesi üzerinden “Türkiye’ye Giriş Formu’nu” doldurmaları zorunludur.

Tam aşı koronavirüsle mücadelede uygulanan bir aşının tamamlanmış olmasını ifade eder. Buna göre bir kişinin tam aşılı olması için; Biontech, Moderna, Astrazeneca olarak bilinen aşılardan en az iki doz yaptırması gerekir. Johnson and Johnson aşısı için bir doz yeterlidir. Ayrıca hastalığı geçirenler de tam aşılı kabul edilir. ( 6 ay süresince)  Tam aşılı sayılmak için aşı ya da aşılar tamamlandıktan sonra en az 14 gün süre geçmiş olması gerekir.

Günlük yaşamda korona virüsten korunmanın üç altın kuralını anlatır. Bunlar  sosyal mesafe, hijyen / temizlik ve günlük maske kullanımdır. Türkiye’de ifade şekli: Maske, Mesafe, Hijyen şeklindedir.

Bir antijen testi, viral proteinleri tespit etmek için kullanılır. (Anlık olarak hasta olup olmadığınızı belirleyen testlere antijen testi denir. COVID-19 Antijen testi de kişinin anlık olarak COVID-19 olup olmadığını belirleyen testtir.)

Bir antikor testi, bir kişiye koronavirüs bulaşıp bulaşmadığını gösterebilir. Bunun için kan örneği gereklidir.

Kısaltma, Sars-CoV-2 hastalığını ifade eder. "Covid", korona virüs hastalığı anlamına gelir.

Bu maskeler filtreli yarım maskelerin bir parçasıdır ve kullanıcıyı parçacıklardan, damlacıklardan ve aerosollerden (hava içinde virüs taşıyan parçacıklardan) korur.

Pandemi veya pandemik hastalıklar, bir kıta hatta tüm dünya genelinde  çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemilere) verilen genel addır. Dünya Sağlık örgütü (DSÖ), 11 Mart 2020'de Covid 19'un yayılmasını dünya genelinde salgın hastalık (pandemi) olarak ilan etti.

Bir laboratuvarda, numunenin koronavirüs içerip içermediğini belirlemek için bir polimeraz zincir reaksiyonu (kısaca PCR) kullanılır. Bu test için numuneler genellikle boğaz veya burundan alınır.

Robert Koch Enstitüsü, Federal Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Federal İçişleri Bakanlığı’nın ortak standardına göre, yüksek bir enfeksiyon riski olduğu rakamlarla belirlenen bölge ya da yer. Burada haftalık 100 bin kişiye düşen yeni korona vaka sayısı dikkate alınır.

"Kapatma" ve "kilitleme" anlamına gelen terimlerdir. Cambridge Sözlüğüne göre, "kapanmayı" bir şirketin (geçici olarak) faaliyetlerini durdurduğu bir durum olarak tanımlar. Pandemi döneminde kamusal yaşamın sınırlandırılması anlamında kullanılır.

Bir topluluk içerisinde belirli bir zaman diliminde hastalık veya hastalıkların yeni olgularının sayısını ifade eder. Epidemiyoloji ve birçok sosyal tıp biliminde sıklıkla kullanılır.Robert Koch Enstitüsü`ne göre, insidans değeri son yedi günde 100.000 kişide görülen virüsün yayılma sıklığı olarak ölçülür. Örneğin 100 bin kişide haftalık 100 yeni koronavirüs vaka ortalaması kamusal hayatın yeniden sınırlandırılması için bir ölçü olarak kabul edilir.

Yüksek insidans bölgeleri özellikle yüksek vaka sayılarının görüldüğü yerlerdir. Örneğin 100 bin kişi başına ortalama 7 günde en az 200 vakanın görüldüğü yerlerdir.

Vücuttaki olağan dışı bir hâl veya hastalığı yansıtan, hasta için belirgin olan durum; belirti.

Açıklama: COVID-19’un yaygın semptomları yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Vakalarda baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal de görülebilmektedir. Bazı hastalarda hiç semptom görülmez.

Kişinin vücuduna giren antijene yanıt olarak bağışıklık sistemi tarafından üretilen madde. İmmünglobulin olarak da adlandırılır.

Not: Antikor testi kişinin hastalığa bağışıklık durumunu saptamak için yapılır.

Belli bir hastalığa neden olan mikrobu taşıyan ancak hastalığa ait belirti göstermeyen kişi.

Belirli bir hastalık etkenine karşı vücudun direnci; immünite. Enfeksiyonlara karşı direnç sağlayan molekül, hücre ve dokular topluluğuna “bağışıklık sistemi” denir.

Açıklama: Hastalığı geçirmek ve aşı olmakla aktif bağışıklık, aktif bağışıklığın sağlanamadığı durumlarda vücuda dışarıdan antikor verilmesiyle pasif bağışıklık sağlanır.

Daimi Aşı Komisyonu: SİTKO (Ständige Impfkommission) Komisyon, Federal Sağlık Bakanı tarafından atanan 16 gönüllü uzmandan oluşuyor. Berlin'deki Robert Koch Enstitüsü çatısında yer alır. Komite, aşılar ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili konuları ele alır ve aşı önerilerinde bulunur.

Avrupa İlaç Ajansı: EMA: (The European Medicines Agency) Avrupa Birliği'nin (AB) Birlik ülkelerinde ilaçların bilimsel değerlendirilmesinden, izlenmesinden ve güvenliğinden sorumlu desentral bir ajansıdır. Bağımsız çalışan kuruma Avrupa çapında çok sayıda bilim insanı ve uzman katkı sunar.

Hotspot İngilizce ’den gelme bir sözcüktür. Türkçesi “Sıcak bölge / nokta / yer” anlamına gelir. Almanca ’ya “Heißer Punkt“ olarak çevrilmektedir. Hotspot, bugünlerde en fazla Covid-19 salgınıyla ilgili olarak gündemdedir. Anlamı; korona virüsün yüksek sayıda bulaşıya neden olduğu yer ya da bölge demektir.

Örneğin Hessen’de 100 bin kişiye haftada 350 yeni korona vakası olan yere hotspot deniyor. Bu değer (350) üst üste 3 gün devamlı oraya çıkarsa salgına karşı daha sıkı ek tedbirler alınıyor. Bu anlamda hotspot hem virüsün yayılma çokluğu hem de ona karşı alınacak tedbirler için bir ölçü olarak kabul edilebiliyor.

Sözcük tıp alanındaki afetten geliyor (Katastrophenmedizin)

Anlamı: Bir afetten, felaketten sonra tedavi olacakların öncelik sırasını belirlemek.

Triage oluşturmada tedavinin acilliği ve başarısı önceliklidir.

Yaş, sosyal konum, statü ya da belli önsel hastalıklar bu noktada belirleyici değildir.

Konu salgın döneminde özellikle hastane ve yoğun bakım ünitelerinde doluluk yaşanması nedeniyle tekrar gündeme geldi. Doktor ve sağlık personelinin, tedavi şansı ve başarısına dayalı hasta tercihi şeklinde anlaşılan Triage, mümkün olduğunca hızlı ve çok sayıda hastayı hayatta tutabilmek için bir seçenek olarak geçmişte ortaya çıkmış ve özellikle savaş dönemlerinde kullanılmıştır.

Ağız, burun veya boğaz sürüntüsü kullanılarak yapılan geleneksel PCR testlerinden farklı olarak çouklar ve gençler için düşünülmüş daha kolay uygulanır bir test şeklidir. Daha çok kreş ve okullarda korona testi yapmayı alışkanlık haline getirmeyi amaçlar.

Bu yeni test lolipop benzeri bir çubuğun emilmesiyle gerçekleşiyor. Her çocuk için (genç de olabilir) içinde iki çubuk bulunan bir paket veriliyor. Bu paketten iki tane tüp ve iki çubuk çıkıyor. Daha yakından bakalım:

 • Okul, kreş ya da yuvadaki belli bir sınıf ya da gruptakilere test yapıyor. Burada çocuk ya da genç ilk çubuğu bir seferde 30 saniye boyunca emerek ağzında çeviriyor. Böylece çubuğa yeterince numune (sürüntü) bulaşıyor.
 • Bu ilk çubuk test havuzunda toplanacak ilk tüpün içine yerleştiriliyor. Daha sonra çocukların numunelerinin bulunduğu bu tüpler laboratuvarda inceleniyor.
 • İlk çubuktan hemen sonra sırada ikinci çubuk var. Bu da yine birinci çubukta olduğu gibi ağızda 30 saniye emiliyor. Daha sonra bu sürüntü çubuğu da diğer ikinci test tüpüne yerleştiriliyor. Tüpün ağzı sıkıcı kapatılıyor. Buna yedek numune (sürüntü) de diyebiliriz.

Yapılan ilk incelemede test havuzunda toplanan tüplerden en az birinde test sonucu pozitifse, tüm test yapan gruba ikinci bir PCR testi daha uygulanıyor. Bu da diğer test tüpündeki örnekler üzerinden yapılıyor. Bu örnekte çıkan test sonucu negatifse, virüs yok demektir. Yani kreş, yuva ya da okul açık kalmaya devam edebilir. Uygulama hafta iki kez öngörülüyor.

Not: PCR "Lollitests" yaptırmak gönüllüdür.

Koronavirüsler ilk kez 1960 yılının başında teşhis edildi. Adını mikroskop altında bir taç ya da çelengi anımsatan görüntüsünden dolayı (Latince corona= taç) almıştır.

Günümüzde bildiğimiz virüse „Yeni Tip Koronavirüs“ denir. Bunun nedeni koronavirüs ailesine ait bu virüsün ilk defa Aralık 2019 tarihinde teşhis edilmesidir. Söz konusu virüs 11 Şubat 2020’den bu yana SARS-CoV-2 adıyla anılmaktadır. SARS bir kısıtlamadır ve “Ağır Akut Solunum Yolu Sendromu” demektir. SARS-CoV-2’den kaynaklı hastalığa ise COVID-19 adı verilmiştir.

Koronavirüsün Belirtileri

Koronavirüs olarak da bilinen COVID-19 genel anlamda solunum yollarını etkileyen bir hastalıktır. COVİD-19, soğuk algınlığı ya da gribe benzeyen belirtiler gösterir. Belirtiler genellikle enfekte olduktan sonra 14 gün içinde ortaya çıkar. Başlıca belirtileri ise şunlardır:

 • Ateş
 • Öksürük (kuru öksürük)
 • Boğaz, baş ağrısı
 • Nefes darlığı
 • Solunum sıkıntıları
 • İshal
 • Aniden koku alma ve tat alma yetisinin kaybı

Enfekte olmuş şiddetli vakalarda SARS-CoV-2 Koronavirüs, ayrıca zatürre ya da ağır solunum yetmezliği belirtisine neden olabilir.

Korona Mutasyonu / Varyant

Mutasyon virüsün vücuda girdikten sonra kendini yaşatmak için yenilemesi yani genel yapısındaki değişikliklerdir. Varyant ise mutasyonla gelişen yeni virüse çeşidini adlandırmak için kullanılmaktadır.

Geçen yıldan bildiğimiz COVİD-19 süreç içinde mutasyona uğrayarak kendini yeniledi ve 2021 yılında yayılmasını hızlandırdı.  İngiltere (Alfa /  B.1.1.7 ), Hindistan (Delta / B.1.617.2) Güney Afrika (Beta / B.1.351), Brezilya (Gamma / B.1.1.28 P.1) tipi mutasyonlar en bilinenleri. Almanya’da İngiliz varyantından sonra şu an en yaygın korona virüs çeşidi Delta'dır.

Semptom belirtisi varsa ne yapmalı?

Soğuk algınlığı ya da diğer tipik COVID-19-semptomları olan ya da SARS-COV-2 test sonucu pozitif olan bir kişi ile teması olanlar hemen 116 117 numaralı telefon hattından aile hekimlerini aramalıdırlar. Enfekte olanların bu durumda kendilerini en azından on gün evde karantina almaları ve mümkün olduğu kadar başkalarıyla temas etmemeleri gerekir.

Aynı şey riskli ya da mutasyonun yaygın olduğu bölgelerden gelenler için de geçerli. Bu kişler belirti olmasa da kendilerini karantinaya almalı ve şüpheli durumunda aile doktoru ya da sağlık birimlerine hemen haber vermelidir.

Dijital aşı pasaportu korona aşısına ait tüm bilgilerin yer aldığı Avrupa genelinde merkezi bir aşı kayıt uygulamasıdır. Hemen hemen herkesin kendine ait olarak düzenlenen normal aşı karnesinin (Impfpass, Impfausweis) dijital hali diyebiliriz.

Nasıl işleyecek?

Dijital aşı pasaportu, tam aşı olduktan sonra muayenehanede, aşı merkezlerinde ya da eczanelerde düzenleniyor. Buralarda kimlik ve aşı bilgileri kayda geçirilerek bir barkodu (2D-Barcode – QR Code) düzenleniyor. Bu kod kişiye bir kâğıda basılı ya da daha önce aşı olmuşsa mektupla gönderiliyor. Kod; CovPass, Corona-Warn-App gibi uygulamalar aracılığıyla cep telefonuna okutularak aktarılıyor. Böylece dijital aşı pasaportu oluşuyor.

Amaç seyahat kolaylığı

Dijital aşı pasaportunun her şeyden önce Avrupa Birliği ülkeleri içinde seyahatleri kolaylaştırması hedefleniyor. Seyahat ederken cep telefonuna yüklü dijital aşı pasaportunun yanı sıra mevcut kâğıt aşı karneleri de yine kullanılabiliyor. Sınır görevlileri kodu kimlik belgesiyle karşılaştırarak kontrol ediyor..

Aynı anda iki virüs çeşidinin bir kişide ortaya çıkması, yani çift enfeksiyon (bulaşı) demek. Kavram, İngilizce grip anlamına gelen “flu” ile “corona” sözcüklerinin birleştirilmesiyle meydana geldi.