Blog

Almanya’da seyahatlerde yeni kurallar geçerli


Almanya’da 13 Mayıs’ta alınan kararlarla tüm ülkede geçerli yeni seyahat kuralları belli oldu. Azalan korona sayılarının ardından Federal Hükümet Avrupa’da seyahat etmeyi kolaylaştırdı. Özellikle aileler için daha fazla kolaylıklar getirdi. En önemli değişiklik tam aşısını olanlar ve son 6 ay içinde korona hastalığını atlatanlar için söz konusu. Bu kişiler karantina ve test yaptırma zorunluluğundan muaf tutuldu.

Türkiye Yüksek İnsidans Bölgesi

Türkiye Almanya tarafından „HOCHINZIDENZGEBIET / Yüksek İnsidans Bölgesi“  sayılıyor. Bu kategoride toplam 44 ülke var. Bir ülkede haftada yüz bin kişiye 200 yeni korna vakası kayda geçiyorsa o ülke „Yüksek İnsidans Bölgesi“ sayılıyor. Türkiye’nin yanı sıra tatil ülkesi sayılan Fransa, Hırvatistan, Slovenya, Mısır, Tunus gibi ülkeler de bu kategoride yer alıyor. 

Bu ülkelerden (Türkiye dâhil) gelenler için karantina süresi on gün. Ancak negatif korona test sonucu bu süre beş güne inebiliyor. 

Çocuklar için

6 yaş ve üstü kişilerin ülkeye girişten önceki 48 saat içinde yaptırılmış negatif PCR, RT-LAMP, TMA test sonuçlarından herhangi birini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Tam Aşı Olan İçin Serbest

Tam aşı olanlar için „Yüksek İnsidans Bölgesi“ (Türkiye gibi) ülkelerden gelenler için test ve karantina zorunluluğu bulunmuyor. Aynı şekilde risk bölgesi olmayan ve risk bölgesi sayılan bölgelerden gelenler için de test ya da karantina zorunluluğu yok.

Ancak virüs varyantı bulunan ülke ya da bölgelerden gelenler 14 gün karantinada kalmak zorunda. Bu kişiler korona testi yaparsa ve negatif sonuç alsa da bu süre kısalmıyor.

Peki, „tam aşı“ ve „korona atlatmış olmak“ ne demek?

Tam aşı olmak, iki kez aşısını olmuş ve  aşı olmasının üzerinden en az 14 gün geçmiş olmak demek. Bu süre içinde korna belirtti olamaması da aranan bir diğer şart. Bu şartları taşıyan kişi tam aşı olmuş sayılıyor. Aşı olan kişi tam aşı olduğunu ya dijital kayıtla ya da aşı karnesi ile ispat edebilir. Söz konusu belgeler dijital ise Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olarak düzenlenebiliyor. 

Diğer kurallar:

Aşılanmış ve iyileşmiş olanların yanı sıra korona testi negatif çıkan kişiler düşük riskli bir bölgeden geliyorsa karantinaya girmiyor.

Aşılanmış ve iyileşmiş olanların yanı sıra korona testi negatif çıkan kişiler düşük riskli bir bölgeden geliyorsa karantinaya girmiyor. Son 48 saatten eski olmayan bir antijen testi veya 72 saatten eski olmayan bir PCR testi bunun için yeterlidir.

Yüksek bir insidans bölgesinden gelenler ise test sonucu negatifse, Almanya’ya girişten beş gün sonra negatif bir korona testiyle erken karantinadan çıkarılabilir. Bu kural Almanya’ya gelişten önce on gün içinde virüs varyantı olan bir bölgede bulunan yolcular için geçerli değil. 

Yurt dışından uçakla Almanya’ya geri dönen tatilciler için Mart ayı sonunda getirilen test yükümlülüğü, dönüş yolculuğunun risksiz veya riskli bir alandan olmasına bakılmaksızın uzatıldı. Bu test yükümlülüğü, henüz tam olarak aşılanmamış tüm uçak yolcuları için geçerlidir.

Yedi günlük insidansı 50’nin altında olan risk bölgesi sayılmayan yerlerden gelenler için de test zorunluluğu yok.