Blog

COVID 19 Hastalığının Hafif Seyretmesi Ne Anlama Geliyor?


Ağır seyreden ve hastanede tedavi edilmesi gereken hastalar için COVID-19’un seyri ve daha sonraki etkilerini ayrıntılı olarak incelendi. Araştırmacılar şimdi de hafif seyirli hastalarda semptomların zaman içinde nasıl ortaya çıktığını incelediler.

Hafif hasta hastalarda COVID-19’un seyri nasıldır?

Bu amaçla, Berlin’de Mart ve Mayıs 2020 arasında SARS-CoV-2 ile enfekte olduğu laboratuvarca doğrulanmış ve evde izole edilmiş COVID-19 hastalarından elde edilen veriler analiz edildi. DeutschesGesundheitsPortal’da yer alan bilgiye göre hastalara 4 telefon görüşmesine kadar yaklaşık 25 semptom ve hastalığın seyri soruldu. Semptomların sıklığı ve süresi, semptomların başlangıcından itibaren 2 hafta boyunca ve 30 ve 60 gün sonra günlük olarak kaydedildi.

Telefon anketlerine dayalı geriye dönük analiz

Araştırmaya evde izole edilmiş hastalığı hafif seyereden Covid-19 hastalığı doğrulanmış 102 hasta katıldı. Katılımcıların ortalama yaşı 35 (18 ile 74 yaş arası) olarak açıklandı. Hastaların %57’si (58/102) kadındı. Yaklaşık her üç hastadan biri (%37; 38/102) eşlik eden/geçmiş hastalıkları olduğunu belirtti.

COVID-19’un ilk iki haftasında hastalık hissi (%94, 92/98), baş ağrısı (%71, 70/98) ve burun akıntısı (%69, 68/98) meydana geldi. Hastalık hissi ortalama 11 gün sürdü ve her üç kişiden biri (%35; 34/98) 14 gün sonra bile bu semptomu bildirdi. Hastalar çoğunlukla hastalığın ilk haftasında baş ağrısı ve kas ağrısından yakınırken, koku bozuklukları ve tat bozuklukları genellikle ikinci haftada başlamıştır. 30 gün sonra semptomlar hala hastaların %41’inde (39/95) hissedilirken, 60 gün sonra her 5 hastada bir (%20; 18/88) hala hissediliyordu.

Her üç kişiden biri en az iki haftadır hasta, her beş kişiden biri iki aydır semptom gösteriyor

Pandeminin başlangıcında hafif COVID-19 ile hastalık ilerlemesinin analizi hastaneye yatırılmamış COVID-19 hastalarının önemli bir kısmında koronavirüs enfeksiyonu semptomlarının en az 2 ay sürebileceğini göstermektedir.

Kaynak: DeutschesGesundheitsPortal / HealthCom

Özgün Adı / Original Titel:
A longitudinal study on symptom duration and 60-day clinical course in non-hospitalised COVID-19 cases in Berlin, Germany, March to May, 2020