Blog

Öğrencilerin yarısı yüz yüze öğretime geri dönmek istiyor


Almanya’da gençlerin yarısından fazlası korona salgınından sonra uzaktan eğitime sıcak bakmıyor. Postbank’ın gençlere yönelik yaptığı dijital araştırmada, ankete katılanların yüzde 51’i gelecekte yüz yüze eğitimden yana olduğunu söyledi. Öte yandan  gençlerin yaklaşık üçte biri yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin birlikte uygulandığı karma bir model istiyor.

Evde dikkat dağlıyor ama zamandan kazanılıyor 

Öte yandan araştırmaya katılan öğrencilerin yarısı uzaktan  eğitim modelinde dikkatlerinin dağılmasının daha kolay olduğunu dile getirdi. Ancak uzaktan (evden) eğitim hakkında yine öğrencilerin yarıdan fazlası (%55)  yolda harcadıkları zamandan tasarruf ettiklerini kaydetti.

Öğrenciler okula not verdi: 3,1 

Öğrenci ve gençler, okulların teknik donanımı konusunda ise giderilmesi ve aşılması gereken teknik eksiklikler olduğunu vurguladı.  Ankete katılan öğrenciler okulların teknik donamı ve öğretmenlerin uzmanlık bilgilerini de değerlendirdi.  Öğrenciler okulların teknik donanımına 3,1 ve öğretmenlere ise 3.0 puan verdi. Postbank’ın araştırmasına yaşları 16 ile 18 arasında değişen 1000 öğrenci katıldı.