Blog

Pfizer-BioNTech üçüncü doz aşısının etkinlik oranını açıkladı


Pfizer-BioNTech açıkladı: Pfizer-BioNTech güçlendirici üçüncü doz aşısı Covid-19’a karşı yüzde 95,6 etkili.

Pfizer ve BioNTech’ten yapılan ortak açıklamada, yapılan karışık ve kontrollü denemenin ön sonuçlarında iki doz aşı ve güçlendirici üçüncü doz alanlarla, iki doz aşı ve placebo aşı olanların karşılaştırıldığı vurgulandı. Firma tarafından verilen bilgiye göre 10 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada, kişiler iki eşit gruba ayrıldı. Placebo verilen 5 bin kişinin 109’unda, üçüncü doz verilen 5 bin kişinin ise 5’inde Covid-19’a rastlandığı belirtildi. Toplam 11 ay süren çalışmada katılımcıların ortalama yaşı 53 olurken, yarısından fazlasının 16 ila 55 yaş grubunda yer aldı. Katılımcıların beşte birinin 65 yaşın üzerinde olduğu aktarıldı.

Kaynak: NTV