Blog

Sağlık personeline zorunlu aşı başlıyor. Hangi sektörlerde zorunlu?


Almanya’da zorunlu aşı yakında uygulanacak.  Ancak uygulama başlangıçta sağlık çalışanlarıyla sınırlı olacak. Salgına Mücadele Yasası’nda bu yönde yapılan değişiklik Federal Meclis ve Federal Meclis’i tarafından Cuma günü onayladı.

Buna göre sağlık alanında çalışanlar ve bu alanda yeni işe girecek olanlar 15 Mart’a kadar aşı olduklarını belgelemek zorunda.  Aksi takdirde, bunu yapmayanlar para cezası ve hatta meslekten men cezasına uzanan yaptırımlarla karşılaşabilirler. Diğer yandan 16 Mart’tan sonra bu sektörde işe başlayacak olanlar işe başvuru sırasında aşı belgesini sunmak zorunda.

“COVID-19’a karşı aşı önlemenin güçlendirilmesi ve COVID-19 pandemisi ile bağlantılı diğer düzenlemelerin değiştirilmesi” konulu yasa ile kimlerin aşılanması veya iyileşmiş olması gerektiği somut olarak netleşti. Buna göre aşağıdaki kurum veya kuruluşlarda çalışan kişiler için Covid-19’a karşı bağışıklık kanıtı gereklidir:

 • Hastaneler
 • Ayakta tedavi merkezleri
 • Önleyici tedavi veya rehabilitasyon Merkezleri
 • Diyaliz merkezleri
 • Klinikler
 • Doğumevleri
 • Yukarıdaki kurum ve kuruluşlara benzer faaliyet yapan, tedavi ve tedarik merkezleri
 • Aile ve diş hekimi muayenehaneleri
 • Diğer genel tıbbi sağlık ve tedavi merkezleri
 • Tıbbi muayene, önleyici tedbirlerin veya ayakta tedavi işlemlerinin yapıldığı halk sağlığı merkezleri
 • Acil servisler
 • Sosyal Kanunun Beşinci Kitabının 119. Bölümüne göre sosyal pediatri merkezleri
 • Sosyal Güvenlik Yasası Beşinci Kitap Bölüm 119c’ye göre zihinsel engelli veya birden fazla ciddi engeli olan yetişkinler için tıbbi tedavi merkezleri
 • Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 9. Kitap 51’inci maddesine göre mesleki rehabilitasyon tesisleri ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri
 • Sosyal güvenlik yasasının beşinci kitabı veya sosyal güvenlik yasasının on birinci kitabı hükümlerine göre faaliyet gösteren değerlendirme ve denetim hizmetleri

Yine yaşlıların, engellilerin veya bakıma muhtaç kişilerin bakımı ve barınması için tam veya yarı zamanlı yatan hasta tesislerinde veya benzer tesislerde çalışan” kişilerin de Mart ortasından itibaren aşı belgesi ibraz etmesi gerekir. Aynı şekilde ayakta tedavi hizmetlerinde ve diğer şirketlerde çalışan ve ayakta tedavi sektöründe benzer hizmetler sunan kişiler de buna dahil.

Ancak yasaya göre, “tıbbi bir kontrendikasyon nedeniyle SARS-CoV-2 koronavirüsüne karşı aşılanamayan” kişiler bu yasadan muaftır.