Blog

Sağlıkta Zorunlu Aşı Uygulaması Başladı. Hangi Kurallar Geçerlidir?


Aşısız sağlık çalışanları için zor bir dönem başladı. Aşısız sağlık ve bakım personeline para cezası, faaliyet ve işyerine giriş yasakları dâhil bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

  • Almanya genelinde hastane ve bakım sektöründeki çalışan personel için aşı zorunluluğu yasası 16 Mart Çarşamba günü (2022) itibariyle yürürlüğe girdi.
  • Klinikler, bakım evleri ve benzeri yerlerde çalışanlar, bu tarihe kadar (16 Mart) tam aşı belgesini işverenlerine ibraz etmek zorunda.
  • Bunun tek istisnası aşı yaptırmaya karşı tıbbi bir engelin bulunması.
  • Yasaya göre işverenler aşısız personeli en geç 16 Mart – 30 Mart tarihleri ​​arasında kamu sağlık birimlerine (ilçe sağlık müdürlükleri) bildirmek zorunda.
  • Çalışanlar 15 Mart’a kadar aşı kanıtı sunmak zoruna
  • Sağlık ve bakım alanlarında yeni işe başlayacak olanlar veya tam aşılı olduğunu kanıtlayamayanlar işe başlatılmayacak.
  • Tüm tıp ve yardımcı meslekler, hemşirelik ve sağlık meslekleri de bu yasaya dâhil.

15 Mart 2022’den itibaren ilçe sağlık müdürlükleri, kendilerine bildirilen tüm aşısız personelle ilgili belgeleri inceleyecek. Müdürlükler incelemeden sonra söz konusu çalışanlara ne tür yaptırım uygulanacağına karar verebilecek. Bu arada idari bir karar verilinceye kadar personel çalışmaya devam edebilecek.