Blog

Kullanılan Maske Türü Virüs Bulaşma Riskini Belirliyor


Kohortenstudie in JAMA Network Open* tarafından yapılan bir araştırmaya göre hastalarla temas halindeyken cerrahi maske yerine FFP2 maskesi takan doktorlar ve hemşirelerin SARS-CoV-2’ye yakalanma olasılıkları daha düşük.

Genelde sağlık personelinin, farklı hastalarla sık temastan dolayı SARS-CoV-2 virüsüne yakalanma riski yüksek. Doğu İsviçre’deki 7 hastanede 2.919 çalışandan toplam 749 katılımcıya (%26) Eylül 2021’e kadar SARS-CoV-2 bulaşmıştı.

St. Gallen Kanton Hastanesi’nden Philipp Kohler liderliğindeki bir ekip, çalışanlara temaslı hasta sayısını ve hangi maskeyi taktıklarını sordu.

Düzenli olarak FFP2 maskesi takan personelin %21’ine virüs bulaşmış. Cerrahi veya karma maske kullananlar için bu oran %35 olarak tespit edildi.

Bu arada, kadın personelin enfekte olma olasılığı erkeklerden daha düşüktü (olasılık oranı 0.76; 1.57-1.00). Bu özellikle hamile kadınlar için geçerliydi (olasılık oranı 0.64; 0.34-1.20). Bazı nedenlerden dolayı, sigara içenlerin enfekte olma olasılığı da daha düşüktü

 

Bu arada, en büyük enfeksiyon riski hastalardan değil, evdeki bir hastalıktan geldi. Ailede pozitif bir temas olması durumunda enfeksiyon için olasılık oranı 7,79’du; 5:98-10:15). Aşı, enfeksiyon riskini yaklaşık yarı yarıya azalttı (olasılık oranı 0,55; 0,41-0,74).

*) Kohortenstudie in JAMA Network Open