Blog

Pandemide Engelliler Göz Ardı Edilmemeli


Federal Anayasa Mahkemesi, korona salgınında gündeme gelen ve kapasiteleri dolu hastanelerde tedavilerde kime öncelik verileceği ile ilgili Federal Meclis’in bir yasa çıkarmasını istedi. Engelli ya da kronik hastalığı bulunan 9 kişi Triage’nin (triyaj) yaşam haklarını ihlal edebileceği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Triage yani yoğun bakımda hastayı seçme durumu olması halinde engelli ya da kronik hastalığı olanların da salgından korunması gerektiğini belirten Anayasa Mahkemesi, burada sorumluluğun yasa koyucuda yani Federal Meclis’te olduğunu belirtti. Yüksek Mahkeme, konuyla ilgili yasanın bir an önce çıkarılması gerektiğini vurguladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’da uygulanan Triage sistemi, yaralı ve hastaların yaşama şansına ve aciliyetine göre hasta seçip tedavide öncelik tanımak anlamına geliyor.