Blog

Pandemi Yalnızlık Duygusunu Arttırdı Mı?


AB Komisyonu tarafından yapılan bir araştırmaya göre, korona pandemisi sırasında özellikle gençler arasında yalnızlık duygusu arttı. Yalnızlık duygusu özellikle tek ya da bekâr yaşayanlar arasında arttı.

Korona krizi sırasında AB vatandaşları arasındaki yalnızlık duygusu yaşayanların oranı iki katına çıktı. Araştırmayı AB Komisyonu’nun bilimsel hizmetler bölümü gerçekleştirdi. Buna göre, 2016 yılında yapılan bir araştırmada AB vatandaşlarının yaklaşık yüzde 12’si geçirdikleri zamanın yarıdan fazlasında yalnız olduklarını söylemişti. Bu oran iki kat artarak pandeminin ilk birkaç ayında yüzde 25’e çıktı.

Araştırma yine yalnızlık duygusunun hem yaş gruplarına hem de yaşanan coğrafyalara göre farklılık gösterdiğini ortaya koydu. Pandemi süresince yaşlı insanlar esas olarak yalnızlık çekerken, geçen yılın Nisan-Temmuz ayları temel alındığında 18-25 yaş arasındaki gençlerde de bu duyguyu hissedenlerin oranı yüzde 36’ya yükseldi. Tek ya da bekâr yaşayanlarda da oran yüzde 26 oldu.

Ülkeler dikkate alındığında ise Avrupa’da pandeminin en yalnızları Almanya gibi Kuzey Avrupalılar… Norveç, İsveç, Almanya gibi ülkelerde yalnızlık duygusuna kapılanların oranları katlandı. Almanya’da 2016’da “yalnızım” diyenlerin oranı yüzde 8 iken, pandemi döneminde yüzde 24,5 oldu. Araştırmanın bir diğer sonucu da refah seviyesi ve sağlık yalnızlığa karşı kişiyi koruyor.

Araştırmayı değerlendiren AB Komisyonu ikinci başkanı Dubravka Suica, yalnızlığın toplumsal birlik, ekonomik üretkenlik, dayanışma duygusu , demokratik değerler ve demografik yapıyı zedeleyeceğini vurgaldı.  Suica buna karşı  önlem ve çözümler üretilmesini istedi. Araştırma 2016 ve  2020’de yapılan iki farklı çalışamaya dayanıyor.

Kaynak: AB Bilim Merkezi