Blog

Covid-19 organları ve psikolojiyi olumsuz etkiliyor peki, ya zihinsel yetenekleri?


Birçok insan Covid-19 hastalığının olası uzun vadeli fiziksel ve psikolojik sonuçlarından korkuyor. Bazı hastalarda uzun süreli Covid-19 hastalarında organ hasarı meydana geldiğinin ortaya çıkmasından sonra yeni bir araştırma sonucu açıkladı. İngiltere’den yapılan bir araştırmaya göre korona insanda bilişsel (akli, zihinsel) performansı da azaltabilir.

Sağlık alanında uzman yayınlardan Eclinicalmedicine’de yer alan makalede araştırmanın 81 bin kişi üzerinde bilişsel (zihinsel, akli, kognitiv) yetenek testi yapıldı. Bu kişilerden 6 bin 480’i araştırmaya katılmadan önce Covid 19 hastalığı geçirdiğini söyledi.  Bazı katılımcılar araştırma sırımasında da Covid-19 hastası durumundaydı.  Böylece verilerin karşılaştırılma imkânı da doğdu.

Araştırma sonucu:

Covid-19 hastaları, performans testlerinde henüz hastalığı yaşamamış katılımcılara göre daha kötü performans gösterdi. Yaş veya eğitim düzeyi gibi faktörlerin sonuçlar üzerinde hiçbir etkisi olmadı.

Düşük bilişsel performans, özellikle Covid-19 nedeniyle bir klinikte tedavi görmüş katılıcılarda daha belirgindi. Öte yandan aynı zamanda Covid-19 hastalığını görece daha hafif geçirenlerin de kontrol grubundaki diğer katılımcılara göre belirgin ölçüde daha unutkan oldukları görüldü.

Fiziksel etkiler

Almanya’da Ulm Üniversite Hastanesi’ndeki araştırmacılar da korona bulaşmış kişilerin akciğerler, kalp ve damar gibi organlarında uzun süreli hasar oluşabildiğini açıklamışlardı.